Schietvereniging SV.357

Huisregels

Bij de schietvereniging SV.357 in Amsterdam – Halfweg gelden de volgende regels:

 1. Het is ten strengste verboden om met enig vuurwapen te richten op een van de aanwezigen, alsmede het laden of doorladen in de kantine. Bij constatering wordt de politie ingeschakelde (mits anders besloten door het bestuur).
 2. Het is ten strengste verboden om wapens die vallen onder de verboden van de stillettowet, en Wet Wapens en Munitie, zonder vergunning of verlof voor handen te hebben (leeg of vol). Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.
 3. Het is verboden om te vechten en dreigende taal te gebruiken, alsmede te dreigen met enig voorwerp. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld (mits anders beslist door bestuur).
 4. Diefstal of poging daartoe wordt aangegeven bij de politie (mits anders beslist door bestuur).
 5. Het verhandelen van drugs wordt niet toegestaan en aangegeven bij de politie. En betrokkenen worden nooit meer toegelaten op de vereniging.
 6. Het gebruik van drugs wordt niet getolereerd en aangeven bij de politie (mits anders beslist door het bestuur).
 7. Het is verboden om in onze vereniging gestolen goederen te verhandelen. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld (mits anders beslist door het bestuur).
 8. Het bestuur heeft het recht om ter controle ter aller tijden inzage te hebben is papieren, verloven, vergunningen, alsmede meegebrachte wapens en munitie.
 9. Het is verboden om alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar te schenken en/of te verstrekken.
 10. Het is verboden om sterk alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar te schenken en/of te verstrekken.
 11. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.
 12. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vermissing van uw goederen en/of garderobe.
 13. Bij vernieling of vandalisme krijgt de schuldige de rekening gepresenteerd.

Na al deze regels is het bestuur zich terdege bewust dat wij hier zijn voor U, is er dus iets: zwijg dan niet en neem contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar.

Het Bestuur