Schietvereniging SV.357

Contributie

Zoals bij elke vereniging betalen leden ook bij onze schietvereniging contributie.

Voor onze vereniging is dat 220,- euro per jaar.

Dat is inclusief schietkaarten, gebruik van de banen, en gebruik van de clubwapens. De gebruikte munitie kan bij onze penningmeester verkregen en betaald worden.

Als nieuw lid zijn er ook inschrijfkosten verschuldigd.

Wij zijn als vereniging lid van de KNSA. En ieder lid betaald aan de KNSA ook jaarlijks contributie en éénmalig inschrijfgeld.

De KNSA is een belangenorganisatie voor schietverenigingen. Zij behartigen de belangen van de schietverenigingen. De KNSA adviseert en overlegt met overheidsinstanties en de politiek.

Schietvereniging SV.357 is een door de KNSA gecertificeerde vereniging. Dat betekent dat deze schietvereniging in Amsterdam Halfweg alles rond de vereniging netjes op orde heeft.

Wij voldoen aan de eisen rond veiligheid, administratie en bijvoorbeeld clubkampioenschappen.