De veiligheidsregels:

 1. GEEN alcoholhoudende dranken VOOR voor het schieten nuttigen.
 2. Incidentele controles van wapens dient te worden toegestaan.
 3. Er mag uitsluitend worden geschoten met toegestane munitie.
 4. Wapens mogen pas in de schietstand uit de verpakking worden gehaald.
 5. Bij het hanteren van vuurwapens is de loop ALTIJD naar de kogelvanger gericht.
 6. Eerst de schietkaart ophangen en naar de kogelvanger dirigeren, daarna mag het wapen pas geladen worden.
 7. Na het schieten of onderbreking om welke reden dan ook het wapen volledig ontladen d.w.z. magazijn verwijderen en de slede c.q. cilinder zichtbaar open neerleggen, waarbij de loop richting de kogelvanger.
 8. NOOIT een geladen wapen neerleggen.
 9. Nooit zonder toestemming van de eigenaar diens wapen ter hand nemen.
 10. Na uw schietoefening dient u uw wapen geopend neerleggen d.w.z. voor Pistool magazijn eruit, slede open en loop ALTIJD in de richting van de kogelvanger, bij Revolver cilinder openklappen en uw wapen neerleggen, de loop ALTIJD in de richting van de kogelvanger, de baancommandant aanroepen, die NA inspectie uw toestemming geeft uw wapen op te bergen.
 11. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de baancommandant op te volgen.
 12. Het is VERBODEN tijdens het schieten afgeschoten hulzen met de hand op te rapen voorbij de schietstand.
 13. Er zal niet eerder geschoten worden dan det er een baancommandant op de schietbaan aanwezig is.
 14. Bij storing van een wapen wordt er NIET zelf aan de wapens gerommeld, roep hier voor de baancommandant.

Het Bestuur