Het is bijna vakantietijd.

Op dinsdag 22 en 29 juli en dinsdag 5 augustus is er geen clubavond.
Dinsdag 12 augustus is de jaarvergadering om 19.00 uur.

LET OP: ook Bijzondere Wetten in Amsterdam gaat met vakantie!
Van 19 juli tot en met 3 augustus zijn zij niet bereikbaar, ook niet voor het verlengen van je verlof.
Houd hier rekening mee.

Tot 15 juli kun je nog deelnemen aan de clubwedstrijd.

Deelname aan de clubwedstrijden is verplicht als je in het bezit bent van een machtiging.
In september beginnen we met de volgende ronde.

De Schietlocatie aan de Jan Rebelstraat heeft geen vakantiesluiting.
Van dinsdag tot zaterdag kan tussen 11.00 en 15.00 uur gebruik gemaakt worden van de schietbaan alleen voor verlofhouders.
En natuurlijk op de zaterdagavond op de clubavond van Euroarms.

Een fijne vakantie voor iedereen !!

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur

Herman Dikkes
06 5133 3413