December mededelingen.

Beste clubleden,

– KNSA-lidmaatschap

De KNSA heeft de prijzen verhoogd voor 2016.
Het lidmaatschap gaat €42,50 kosten.
Dit bedrag graag voor 22 december voldoen.
 

– Kerstvakantie

In de kerstvakantie zullen wij 1 dag gesloten zijn,
dat is op 29 december 2015.
5 januari 2016 zijn wij weer geopend en bent u van harte uitgenodigd op onze nieuwjaarsborrel.
 
Alvast een fijne feestdagen.
 
Met vriendelijke groet,
S.V. 357